ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

 

Α. Οπτικός έλεγχος Καλής Λειτουργίας.

 • Έλεγχος πίεσης δικτύου & σωληνώσεων.
 • Ελεγχος πυροσβεστικών φωλεών.
 • Έλεγχος στάθμης λαδιού πετρελαιοκινητήρα
 • Εκκίνηση πετρελαιοκινητήρα,έλεγχος μίζας.
 • Εκκίνηση κύριας ηλεκτρομηχανής & βοηθητικής jockey.
 • Έλεγχος διαρροής  λαδιών  πετρελαιοκινητήρα.
 • Έλεγχος στεγανών της αντλίας για τυχόν διαρροές
 • Έλεγχος λειτουργίας πιεζοστατών
 • Έλεγχος στάθμης  μπαταρίας.
 • Έλεγχος φορτιστή μπαταρίας.
 • Έλεγχος πιεστικού δοχείου.
 • Έλεγχος  του πίνακα αυτοματισμού

Β. Ετήσια Συντήρηση Πυροσβεστικού Συγκροτήματος.

 • Αντικατάσταση λαδιού πετρελαιοκινητήρα με νέο.
 • Έλεγχος διαρροής  λαδιών & καυσίμου με τον πετρελαιοκινητήρα σε λειτουργία.
 • Έλεγχος στεγανών  της αντλίας για τυχόν διαρροές.
 • Καθαρισμός φίλτρου αέρα ή αντικατάσταση του.
 • Αλλαγή φίλτρου πετρελαίου & λαδιού.
 • Έλεγχος διαρροών νερού.
 • Ελεγχος  των διακοπτών αυτοματισμού.
 • Δοκιμές & λειτουργία του πυροσβεστικού συγκροτήματος,παρουσία σας.
Recent Posts