ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ

Πιεστικό συγκρότημα.
Τα συγκεκριμένα συγκροτήματα κατάσβεσης αποτελούνται από ηλεκτροκίνητη αντλία, πετρελαιοκίνητη αντλία, εφεδρική αντλία βοηθητική, πιεστικό δοχείο, πίνακα αυτοματισμών, μπαταρία και αυτόματο φορτιστή μπαταρίας. αντλιοστάσιο πυρόσβεσης αποτελούμενο από 3 αντλίες. Ηλεκτροκίνητη, πετρελαιοκίνητη, joker και δεξαμενή αποθήκης νερού.

Recent Posts