ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η Εταιρεία μας σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες πυρασφάλειας και πυροπροστασίας, στοχεύοντας σταθερά στην υψηλότερη ποιότητα και ευελιξία των υπηρεσιών μας.
Επενδύουμε στη διαρκή επιμόρφωση των στελεχών μας, διαθέτουμε έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό,  χρησιμοποιούμε τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες στο χώρο της πυρασφάλειας, με κύριο μέλημά μας να σας παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας με τις πιο αυστηρές προδιαγραφές.

ΜΕΛΕΤΕΣ

Η εταιρεία μας σε συνεργασία με έμπειρους μηχανολόγους με εξειδίκευση στον τομέα της πυρασφάλειας, εκπονεί μελέτες ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας, τηρώντας τις προδιαγραφές που ορίζονται από τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και νομοθεσίες.
Αναλαμβάνουμε την κατάθεση της μελέτης στην Πυροσβεστική Υπηρεσία που υπάγεστε και την παραλαβή και παράδοση της στον πελάτη μετά την έγκριση της.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την οποιαδήποτε εγκατάσταση ειδών πυρασφάλειας, είτε αφορά παθητική πυροπροστασία (πυράντοχες πόρτες, πυράντοχες γυψοσανίδες, φωτισμό ασφαλείας κλπ.)

ή ενεργητικής προστασίας

  • Φορητά μέσα (πυροσβεστήρες)
  • Συστήματα πυρανίχνευσης
  • Μόνιμα υδροδοτικά – πυρ/κα δίκτυα
  • Συστήματα καταιονισμού

Κάθε έργο παραδίδεται μετά από δοκιμή κατόπιν παρουσίας σας.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ

Μετά την ολοκλήρωση κάθε έργου και την παράδοση του στον πελάτη, αναλαμβάνουμε τον έλεγχο και την συντήρηση του, σε ετήσια βάση, έτσι ώστε να παραμένει πάντα σε ετοιμότητα.

Συμπληρώνουμε και σφραγίζουμε το βιβλίο «Ελέγχου συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας» που εκδίδετε από την Π.Υ ( Άρθρο 1, 12/2012 ΦΕΚ 1794).

ΑΝΑΓΟΜΩΣΕΙΣ

Στο επαγγελματικό εργαστήριο αναγόμωσης που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας, εξοπλισμένο με μηχανήματα σύγχρονης τεχνολογίας και με έμπειρο προσωπικού, πραγματοποιούνται οι εργασίες στις φιάλες των πυροσβεστήρων, βάση των διεθνών και ευρωπαϊκών προδιαγραφών.
Είμαστε Αναγνωρισμένη εταιρεία Περιοδικού ελέγχου, συντήρησης και αναγόμωσης πυροσβεστήρων, πιστοποιημένη από τον διεθνή φορέα ελέγχου Εβεταμ ΑΕ.
Κυρίαρχος στόχος μας είναι η ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών μας, και οι εργασίες μας πληρούν τους όρους ασφαλείας και καλής λειτουργίας των πυροσβεστήρων για τους οποίους και εγγυόμαστε με Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 Νο 1599/1986.

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Προτείνουμε στους πελάτες μας, την σύναψη συμβολαίου συντήρησης των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας (μόνιμα συστήματα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης) κατά τακτά χρονικά διαστήματα στην διάρκεια του έτους.
Με τον τρόπο αυτό, απαλλάσσουμε τους συνεργάτες μας από τη συνεχή ενασχόληση τους με τα θέματα της πυρασφάλειας.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΦΙΑΛΩΝ

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει υδραυλικές δοκιμές χαλύβδινων φιαλών μετά ραφής πυροσβεστήρων, πιστοποιημένη από τον διεθνή φορέα Εβετάμ ΑΕ .

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Η εταιρεία μας κατόπιν συνεννόησης με τους πελάτες της πραγματοποιεί σεμινάρια/εκπαιδεύσεις σε θεωρητικό επίπεδο (έντυπο υλικό , βίντεο).
Με το τέλος της εκπαίδευσης δίνεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.