ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΕ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κάθε εταιρεία θα πρέπει, για τη σωστή πρόληψη των ατυχημάτων, να εφαρμόζει επιτυχώς το Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και της Ασφάλειας στην εργασία, ΕΛΟΤ 1801.
Ταυτόχρονα θα πρέπει να εκπαιδεύει το προσωπικό της και τις ορισμένες ομάδες πυρασφάλειας και διάσωσης των χώρων εργασίας με σεμινάρια Α’ Βοηθειών, Ασκήσεις Εκτάκτου Κινδύνου και Εκκένωσης των Χώρων αλλά και σεμινάρια από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Η τήρηση Κανόνων Υγείας και Ασφάλειας από τους εργαζόμενους της εταιρίας είναι Άλφα και το Ωμέγα για
μια συνεχή και αδιάλειπτη πορεία στο χρόνο.
Κατά την λειτουργία της εταιρείας, υπάρχει περίπτωση να προκύψει ένα έκτακτο περιστατικό που η αντιμετώπισή του απαιτεί ειδικούς χειρισμούς για να επιτευχθεί η ασφάλεια του προσωπικού και των εγκαταστάσεων της εταιρείας.

Τέτοια έκτακτα περιστατικά μπορεί να είναι:

  • Πυρκαγιά
  • Πλημμύρα
  • Σεισμός
  • Τρομοκρατική απειλή

Συνήθως, άμεσο επακόλουθο μιας τέτοιας έκτακτης κατάστασης είναι η Εκκένωση του Κτιρίου.
Για να αντιμετωπισθούν με ασφάλεια τέτοια περιστατικά, είναι απαραίτητη η ύπαρξη μίας συγκροτημένης ομάδας εργαζομένων. Τα μέλη της ομάδας αυτής πρέπει να ξέρουν τι θα πράττουν σε τέτοιες περιστάσεις, ώστε να καθοδηγήσουν σωστά τους συναδέλφους τους και να αποσοβήσουν κατά το δυνατόν τον εκάστοτε κίνδυνο.
Για τον λόγο αυτό δημιουργήθηκαν στην επιχείρηση η «Ομάδες Πυρασφάλειας» στις διάφορες εγκαταστάσεις (η ονομασία προέρχεται από τον πιο πιθανό κίνδυνο που είναι η πυρκαγιά), οι οποίες λειτουργούν γενικότερα ως «ομάδες εκτάκτων περιστατικών»
Η ομάδα πυρασφάλειας επεμβαίνει κατά το δυνατόν σε όλα τα έκτακτα περιστατικά.
Η ευθύνη της δεν ασφαλίζεται και δεν μεταβιβάζεται.

Recent Posts