ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΚΥΑ 618/43/05  &  ΚΥΑ 17230

Προϋποθέσεις διάθεσης πυροσβεστήρων στην αγορά, διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης (ΦΕΚ Β’ 52 – 20/01/2005).

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις (ΦΕΚ Β’ 90 – 30/01/2006).

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Καθιέρωση βιβλίου ελέγχου, συντήρησης μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας (ΦΕΚ Β’ 545 – 18/04/2007).

ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΥΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ

Υποχρεωτικός εφοδιασμός των οχημάτων με πυροσβεστήρες σύμφωνα με το FFFFFFFFFFFFFFFFFF Β’ 272 – 16/02/2009.