ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Η ΣΩΣΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΣΩΣΕΙ ΤΗ ΖΩΗ

Οι πυρκαγιές αποτελούν μια συνεχή πηγή κινδύνου. Ξεσπούν σε τυχαίο τόπο και χρόνο και προξενούν απώλειες ανθρώπινων ζωών, περιουσιών, ζώων, τραυματισμούς και τεράστια οικονομική και οικολογική επιβάρυνση. Οι πυρκαγιές σχεδόν πάντοτε ξεκινούν από κάποιο αίτιο, αναπτύσσουν μια μικρή εστία η οποία με την πάροδο του χρόνου κλιμακώνεται και αποκτά ανελέξενκτες διαστάσεις .

Το Τρίγωνο της Φωτιάς

Η έναρξη μιας πυρκαγιάς οφείλεται στην καύση. Η καύση είναι μια χημική αντίδραση στην οποία λαμβάνει χώρα η ραγδαία οξείδωση καυσίμου. Για την έναρξη της καύσης χρειάζονται τρία συστατικά : Καύσιμη ύλη, Οξυγόνο, Θερμότητα. Το λεγόμενο τρίγωνο της φωτιάς !

Η καταπολέμηση της γίνεται αφαιρώντας ένα από τα τρία στοιχεία :

  • Απομάκρυνση καύσιμης ύλης
  • Αφαίρεση οξυγόνου
  • Αφαίρεση θερμότητας ( ψύξη καύσιμης ύλης )
Σωστή Επιλογή Πυροσβεστήρα

Ανάλογα με το καιγόμενο καύσιμο οι πυρκαγιές χωρίζονται σε κατηγορίες και πρέπει να επιλέξουμε τον κατάλληλο πυροσβεστήρα για την σωστή και ασφαλή εξουδετέρωσή της.
Μετά από σωστή μελέτη και αναγνωρίζοντας τους ειδικούς κινδύνους της κάθε εγκατάστασης, επιλέγουμε και εγκαθιστούμε τον καταλληλότερο πυροσβεστήρα.
Πρακτικά εγκαθιστούμε πυροσβεστήρες γενικής χρήσης ABC ξηράς σκόνης σε όλους τους χώρους.
Η καταλληλότητα του πυροσβεστήρα για χρήση σε πυρκαγιές παρουσία ηλεκτρικού ρεύματος, προσδιορίζεται στην ετικέτα όπου και αναγράφεται η μέγιστη ασφαλής ηλεκτρική τάση λειτουργίας για τον χρήστη.
Στην ετικέτα της κάθε φιάλης, αναφέρεται αναλυτικά και με λεπτομέρειες, για ποιες κατηγορίες πυρκαγιάς είναι κατάλληλος ο κάθε πυροσβεστήρας.

Ας δούμε όμως σε ποιες κατηγορίες χωρίζονται οι πυρκαγιές:

Κατηγορία A

Είναι πυρκαγιές που προέρχονται από την καύση στερεών υλικών, οργανικής συνήθως σύνθεσης (ξύλο, χαρτί, ύφασμα κλπ.)

Κατηγορία B

Είναι πυρκαγιές που προέρχονται από υγρά καύσιμα ή υγροποιημένα αέρια (αιθέρας, βενζίνη, λάδια, λίπη κλπ.)

Κατηγορία C

Είναι πυρκαγιές που προέρχονται από αέρια καύσιμα (μεθάνιο, προπάνιο  κλπ.)

Κατηγορία D

Είναι πυρκαγιές που προέρχονται από καύση μετάλλων (νάτριο, κάλιο, μαγνήσιο κλπ.)

Κατηγορία F

Είναι πυρκαγιές που προέρχονται από καύσιμα των προηγουμένων κατηγοριών πάνω ή κοντά σε ηλεκτρικές συσκευές που βρίσκονται υπό τάση .

Οι πυροσβεστήρες

Οι πυροσβεστήρες αποτελούν συσκευές πρώτης ανάγκης. Είναι σχεδιασμένοι να εκτοξεύουν ειδικά κατασβεστικά υλικά τα οποία διακόπτουν την εξέλιξη της φωτιάς.
Το μικρό κόστος αγοράς και συντήρησης, σε σχέση με την αποτελεσματικότητα τους, τους καθιστά ένα από τα κυριότερα εργαλεία για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών και για το λόγο αυτό επιβάλλονται από την νομοθεσία.
Οι πυροσβεστήρες είναι αποτελεσματικοί στην κατάσβεση μιας πυρκαγιάς στα αρχικά στάδια και στατιστικά περίπου 60% των πυρκαγιών αντιμετωπίζονται με τη χρήση τους. Είναι κρίσιμης σημασίας οι πυροσβεστήρες να έχουν συντηρηθεί σωστά και το προσωπικό να είναι εκπαιδευμένο στην χρήση τους.
Οι πρώτοι πυροσβεστήρες κατασκευάστηκαν στα τέλη του 1800. Οι σύγχρονοι πυροσβεστήρες που κυκλοφορούν στην χώρα μας, πρέπει να είναι σύμφωνοι με την Ευρωπαϊκή οδηγία 97/23 και το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ-3.
Αναζητήστε την ανεξίτηλη σήμανση CE στο κέλυφος και στην βαλβίδα του πυροσβεστήρα, καθώς και τη συμμόρφωση με το πρότυπο ΕΝ-3 στην ετικέτα του.
Οι νέοι πυροσβεστήρες δεν επιτρέπουν να φέρουν ελαττώματα ή άλλες ελλείψεις που τους καθιστούν αναποτελεσματικούς ή επικίνδυνους.

Τι πρέπει να κάνουμε σε περίπτωση πυρκαγιάς

Πρώτα απ’ όλα πρέπει να γνωρίζουμε ότι όλα τα πυροσβεστικά μέσα που είναι εγκατεστημένα στο χώρο μας, θα πρέπει να έχουν πάντα άμεση και ελεύθερη πρόσβαση.
Θα πρέπει οι διάδρομοι διαφυγής και οι έξοδοι κινδύνου να διατηρούνται ελεύθεροι από αντικείμενα που εμποδίζουν την προσπέλαση.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται οι ανελκυστήρες ως τρόπος διαφυγής διότι υπάρχει κίνδυνος εγκλωβισμού και παγίδευσης, λόγω διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος .

Oδηγίες :

  • Διατηρήστε την ψυχραιμία σας
  • Κατέβασμα γενικού διακόπτη ρεύματος
  • Προσπάθεια πυρόσβεσης με την χρήση πυροσβεστικών μέσων όταν η φωτιά είναι μικρής έντασης και έκτασης. Πρέπει να υπολογίσετε ότι ο χρόνος εκκένωσης ενός πυροσβεστήρα είναι περίπου 6-15 sec.
  • Ειδοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (199) σε περίπτωση επέκτασης πυρκαγιάς, αναφέροντας το είδος πυρκαγιάς, τοποθεσία που εκδηλώθηκε, τυχόν εγκλωβισμένα άτομα.
  • Εκκένωση του κτιρίου από τον Τεχνικό ασφαλείας ή Υπεύθυνο πυρασφάλειας.

 

Οδηγίες Χρήσης Πυροσβεστήρα

Για την άμεση αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, πρωταρχικό ρόλο έχει η σωστή χρήση του πυροσβεστήρα .
Στο εξωτερικό χρησιμοποιούν την φράση P.A.S.S. που σημαίνει τα εξής :

Ρull : Τραβήξτε (αφαιρέστε) την ασφάλεια
Aim : Στοχεύστε στην βάση της φωτιάς (από απόσταση 3-4 μέτρων)
Squeeze : Πιέστε το μοχλό (κλείστρο)
Sweep : Σαρωστε (κινήσεις δεξιά – αριστερά) στην βάση της φωτιας

Χρήσιμα Videos